Wijn en Gaard – Over Belgische wijn

Provinciale Hogeschool Henegouwen Condorcet ondersteunt duurzame wijnbouw in Wallonie


Begin 2023 werd de ”Groupement de viticulteurs éco-responsables (Gver)” opgericht. Het intiatief ontstond in de schoot van het departement Agrobiowetenschappen en Chemie van et Provinciale Hogeschool Henegouwen Condorcet en verenigt 21 Waalse wijnbouwers die willen inzetten op duurzame wijnproductie.

Het project verenigt wijnbouwers vanuit verschillende Waalse regio’s. Ze engageren zich voor een periode van drie jaar (2023 – 2025). Voor de technische ondersteuning kunnen de wijnbouwers rekenen op de laboratoria van Henegouwen Analyses, het Centrum voor Landbouw en Agro-industrie van de Provincie Henegouwen, de vzw Greenotec en het Waals Centrum voor Landbouwonderzoek.

In eerste instantie zullen de deelnemende wijnbouwers aan kennisdeling doen met betrekking tot het toepassen van duurzame wijnbouwtechnieken: welke bodembedekkers bevorderen de bio-diversiteit, welke preventieve maatregelen kunnen er genomen worden tegenover bio-agressoren, hoe kan de koperdosering verminderd worden in de strijd tegen meeldauw, welke duurzame middelen kan je inzetten in geval van vorst, droogtestress, …

Op basis van veldproeven zal geval per geval bekeken worden welke mix van duurzame maatregelen het beste past bij de verschillende wijnbouwers. Op termijn zal die kennis ook geïntegreerd worden in wijnbouwopleidingen en zullen er verschillende vormen van technische documentatie aangemaakt worden.

Dit initiatief kadert binnen de beleidsproject Terraé waarmee de Waalse overheid de landbouwsector wil  ondersteunen in zijn transitie naar duurzame landbouw.

Meer informatie bij anouck.stalport@condorcet.be

(c) art: DALL-E


Eén reactie op “Provinciale Hogeschool Henegouwen Condorcet ondersteunt duurzame wijnbouw in Wallonie”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *