Wijn en Gaard – Over Belgische wijn

Geen vossen in dit vochtig laagland – reactie op het verslag van de proeftafel (4/3)


Op 11 november 2023 organiseerde Stefaan Soenen een proeftafel rond Belgische wijn gemaakt van interspecifieke druiven. Hij bracht een proefpanel samen dat bestond uit wijnbouwers, wijnhandelaars, sommeliers, wijnschrijvers en gewoon wijnliefhebbers.

Wijn & Gaard was aanwezig op de proeftafel en schreef hierover drie blog-artikels (1, 2 en 3). Ook Stefaan Soenen en Marc Roovers berichtten over de proeftafel.

De bevindingen van de deelnemers van de proeftafel konden op heel wat belangstelling rekenen binnen de Belgische wijnwereld. Het is duidelijk dat we over dit onderwerp nog lang niet uitgepraat zijn en dat Belgische wijnbouwers nog met heel wat vragen blijven zitten. Een van de wijnbouwers die Wijn & Gaard contacteerden, stuurde een korte tekst in waarin een aantal vragen aan bod komen. Wijn & Gaard stelt de tekst, met toestemming van de auteur die graag anoniem blijft, ter beschikking en hoopt dat andere belangstellenden hierop zullen reageren. Reacties kunnen zowel via de blog, de Facebook- of Instagrampagina van Wijn & Gaard of gewoon via mail:

DROOMBEELDEN OF UTOPIE

In de wereld van de Belgische wijnen en hun makers ontvouwen zich verschillende trends sinds de heropleving van de wijnbouw. Van bio wijnbouw tot natuurwijn, en van de aanplant van interspecifieke druivenrassen die zgn. resistent zijn, naast traditionele soorten geschikt voor ons klimaat. Wijnschrijvers Stefaan Soenen, Stefaan Goossens en Marc Roovers deelden zeer uiteenlopende reacties over de wijnkwaliteit van onlangs geproefde interspecifieke wijnen.

Interessant om te lezen, maar ik heb toch een aantal vragen niet beantwoord gekregen. Er rijzen steeds vaker vragen over de resistentie en de mate van resistentie van de verschillende druivenrassen en hun klonen. In Duitsland wordt is het woord RESISTENT vervangen door het woord ‘PIWI’ (pilzwiederstandfähig) hetgeen betekent een zekere mate van verhoogde resistentie.

De vorm en intensiteit van de verschillende resistenties en het ongefundeerd gebruik van de uitspraak “RESISTENT” als verkoopargument roepen vragen op over gezondere teelt. Er blijkt een groot verschil in resistentie te bestaan onder de verschillende druivenrassen maar ook hun gevoeligheid voor de verschillende ziekten, zoals echte meeldauw, valse meeldauw en botrytis. Dit vraagt echt om diepgaandere informatie en begrip.

Interessant daarnaast zijn de overige eigenschappen van de verschillende variëteit druiven: zijn zij losbessig of compact, hun tros- cq bes grootte, pluktijd, vorstgevoeligheid en wat is hun optimale bodemconditie.

In de beginperiode waren Valentin Blattner samen met Volker Freitag en daarnaast het wijnbouwinstituut in Freiburg verantwoordelijk voor toelating van Piwi’s op de Europese markt. Vandaag de dag bestaan er diverse kwekers in Duitsland en Frankrijk en daarbuiten.

Voor vroegere creaties van nieuwe druivenrassen had men soms wel 30 jaar nodig om zich zeker te kunnen stellen van een constante kwaliteit. Nieuwe piwi druivenrassen komen vandaag de dag zo snel op de markt als waren het paddenstoelen uit de grond. De vraag blijft hoe resultaten van nieuwe piwi-druivenrassen worden opgevolgd. Wijnbouwers hebben bijvoorbeeld behoefte aan informatie over doorbroken resistenties. Dit essentiële inzicht is cruciaal voor toekomstige wijnbouwers bij het maken van beslissingen over aanplantingen.

Piwi-aanplant beslaat heden ten dage 3% van het totale wijnbouwareaal in Duitsland. Uitgebouwd voor monocepagewijnen worden ze hoofdzakelijk gebruikt in nieuwe wijngebieden zoals Oost-Duitsland en experimentele velden.

Uiteindelijk draait alles om wat er in het glas belandt. Alle Belgische wijnbouwers delen één doelgroep: zij die openstaan voor Belgische wijnen. Maar de belangrijkste voorwaarde blijft onbetwist: de wijn moet gewoon goed smaken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *